Project D03-100 “Biodiversity and biotechnological potential of Archaea from Bulgarian hot springs”, funded by the Financial Mechanism of the European Economic Area, "Projects for inter-institutional cooperation" measurePress Release

Events

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание курс на тема:

„НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ДОБРАТА ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА“

(Guidelines of 7 March 2013 on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (2013/C 68/01))

             1. Новите изисквания на Добрата Дистрибуторска Практика
                 Лектор: проф. Г. Петрова, дфн (45 мин. с дискусия)
             2. Най-честите несъответствия при инспекции на дистрибутори
                Лектор: доц. А. Стоименова, дф (45 мин. с дискусия)
             3. Нови информационни продукти на ©Диагнозис Прес™ за фармацевтичната наука и практика
                Лектори: Снежана Павлова, д-р Евгения Димова (15 мин.)

            

          Потребителите на лекарствени продукти стават все по-информирани и техните очаквания спрямо качеството им, както и към медицинските специалисти, непрекъснато нарастват. През последните години фармацевтичният пазар се промени изключително много, което изисква производителите и търговците на едро с лекарства да обърнат по-голямо внимание на ефективността и комуникацията с потребителите. Основната цел на производителите и търговците на едро с лекарства е да си извоюват място на пазара като предпочитани партньори в сферата на здравеопазването.

Курсът е организиран от фирма ©ДИАГНОЗИС ПРЕС™, съвместно с Медицински университет – Фармацевтичен факултет, Катедра по фармация и икономика на фармацията

Дата на провеждане : 30 окт. (и 31 окт.*) 2013 год. от 15.00 ч.

Място на провеждане : Медицински център „Сердика“, Дентален център „Консумдент“, зала за обучение, гр. София, ул. Дамян Груев № 6 – срещу централния вход на Министерство на земеделието

* В зависимост от броя на участниците курсът ще се проведе в един или два работни дни

За информация и записвания:

©ДИАГНОЗИС ПРЕС™

гр. София, ул. Дамян Груев № 6

тел: 02 963 23 02/02 986 46 36

д-р Евгения Димова – за информация

Мария Тодорова – за записване

e-mail: diagnosisp@abv.bg       

www.diagnosisnet.com

Такса участие:

Индивидуална: 300.00 лв. с вкл. ДДС

Групова (за 5-има участници): 1250 лв. с вкл. ДДС

Начин на плащане:

В брой: в офиса на ©Диагнозис Прес™

По банков път с платежно нареждане:

По сметка на ©Диагнозис Прес™:

Пощенска банка – член на Юробанк и Еф Джи

IBAN: BG58BPBI79401037105001, BIC: BPBI COD: 7940

В таксата за обучението е включена и монографията “Управление на качеството във фармацията: разпространение на лекарства“

с колектив доц. А. Стоименова, дф и проф. Г. Петрова, дфн.

 

Участниците в курса ще получат СЕРТИФИКАТ за проведено обучение.

Приложение: